Odhlášení obědů

Provoz školní jídelny:

 • provozní doba školní jídelny je v rozmezí 6:30 – 14:30 hodin
 • stravování dětí v mateřské škole – 12:10 – 12:40
 • stravování žáků v základní škole – 11:40 – 12:10, 12:40 – 13:10, 13:30 – 14:00
 • do jídlonosičů (pouze 1den nemoci) – 11:15 – 11:40

Přihlášení a odebírání stravy:

 • přihlášky ke stravování se podávají osobně vedoucí ŠJ denně od 6:30 – 14:30
  předem je potřeba dohodnout způsob stravování
         •    ŠJ v době provozu mateřské školy vaří denně
         •    strávníci musí být v době nemoci odhlášeni (první den nemoci je možné stravu   
             odebrat) neodhlášená strava propadá            
        •    v případě prvního dne nemoci žáka, se strava může vydat do jídlonosičů  
        •   odhlášky se provádějí na telefonu 776 353 124, zprávou sms, ústně
             ve školní  kuchyni
        •   odhlášky stravy se provádějí nejpozději do 8,00 hod ráno, v případě nemoci den  
             předem od 6:30 – 14:30 na výše uvedeném tel.čísle
       •    trvalé odhlášení ze stravování se provádí osobně u vedoucí školní jídelny na          vnitřních tiskopisech

Platby a ceny stravného:

– stravné se platí inkasem na účet školy, vždy nejpozději 15. v měsíci, a to na daný měsíc
   zadáním souhlasu s inkasem u peněžního ústavu na č. účtu 325901309/0800
–  hotovostní platba je povolena výjimečně po dohodě se zákonným zástupcem, nebo   
   v případě, že plátce nemá založený účet
– stravné v hotovosti se platí u vedoucí ŠJ v době od 6:30 – 8:00

Ceny stravného:

 • Celodenní pobyt v MŠ –          38,-Kč, – příspěvek obce 1,-Kč   
                                                                        (přesnídávka 9,-, oběd 20,-, svačina 9,-)
 • ZŠ 1. – 4.ročník (7-10let) –    27,-Kč, – příspěvek obce 2,-Kč
 • ZŠ 5. ročník (11-14let) –         28,-Kč, – příspěvek obce 2,-Kč

Pitný režim:

 • v MŠ zajištěn v průběhu celého dne
 • v ZŠ mají v průběhu školního vyučování žáci zajištěno vlastní pití, během oběda je pitný režim zajištěn školní jídelnou

Dietní stravování:
– ŠJ poskytne bezlepkovou a šetřící dietu, na základě potvrzení od lékaře
– personál kuchyně je proškolen nutričním terapeutem v přípravě dietní stravy
– bezlepková dieta se připravuje v odděleném prostoru pro přípravu bezlepkové stravy (aby se zamezilo kontaminaci), ze surovin k tomu určených