Koncepce školní družiny

Motto:
“Být otevřenou, tvořivou, komunitní školou připravující své žáky pro celoživotní vzdělávání ve třetím tisíciletí.”