Dokumenty školní družiny

Žádost o uvolnění žáka z vyučování: zadost_o_uvolneni_z_vyucovani
Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny: zadost_o_ovolneni_zaka_ze_sd
Školní řád ŠD: školní řád ŠD 2018
Úplata ŠD: Úplata ŠD 2018

Školní vzdělávací plán ŠD: ŠVP ŠD