Dokumenty školní družiny

Žádost o uvolnění žáka z vyučování: zadost_o_uvolneni_z_vyucovani
Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny: zadost_o_ovolneni_zaka_ze_sd
Školní řád ŠD: Vnitřní školní řád ŠD
Úplata ŠD:Úplata ŠD 2018

Školní vzdělávací plán ŠD: ŠVP ŠD