Provozní doba školní družiny

Provoz ŠD od 7:00 – 7:40, 11:40 – 16:00