Provozní doba školní družiny

Provoz ŠD od  11:40 – 16:00