Projekt “Herní prvky na zahradě MŠ”

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt “Herní prvky na zahradě MŠ”

Návrat žáků 1. a 2.ročníku

S platností od středy 18. listopadu 2020 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který Vám bude zaslán do emailových schránek. Všichni zaměstnanci školy (výjimku mají děti a učitelky z MŠ), tak i žáci budou používat ochranné roušky či respirátory. Školní družina bude v provozu v běžném režimu ráno i odpoledne. Školní jídelna bude vařit pro tyto žáky obědy a zároveň je nadále možné odebírat obědy i pro žáky, kteří se učí distančně.

 

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrat žáků 1. a 2.ročníku

Přihlášení do google classroom

Vážení rodiče,
do svých emailových schránek jste dostali pokyny k přihlášení do učebny google classroom. Prosíme o jejich přečtení a přihlášení dětí do kurzů. Jelikož školy zůstávají bohužel nadále uzavřené, od pondělí začínáme s online výukou, snad již bez problémů. Rozvrhy budou zaslány do pátku také na vaše emailové adresy.


Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přihlášení do google classroom

Asistent pedagoga do MŠ – volné místo

Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice hledá ASISTENTA PEDAGOGA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • nástup je od 2.listopadu 2020
 • jedná se o pracovní úvazek 6hodin denně
 • podmínkou je absolvování kurzu pro asistenty pedagoga

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy.

Mail: zs@krecovice.cz

Tel.:  736 457 673

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Asistent pedagoga do MŠ – volné místo

Stravování během distanční výuky (uzavření školy)

Žáci mají nárok na dotovaný oběd

Po dobu distanční výuky jsou všem žákům obědy automaticky odhlášeny. Pokud se žák bude chtít stravovat, oběd si musí přihlásit do 8 hodin. Oběd je možné konzumovat ve školní jídelně v době od 11.30- 12:00 hodin nebo vzít s sebou do jídlonosiče. Po zrušení distanční výuky se vše vrátí do původního stavu.

Vyzvednout oběd může pouze osoba, u které nebyla nařízena karanténa či u ní neexistuje podezření na jakoukoli infekční chorobu.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stravování během distanční výuky (uzavření školy)

Informace k OČR

ŠKola při celoplošném uzavírání škol již OČR nevystavuje. Nový formulář pro vyplnění pro svého zaměstnavatele naleznete na stránkách www.cssz.cz.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k OČR

Informace k docházce do MŠ v době uzavření základních škol

Vážení rodiče,
mateřská škola během uzavření základních škol zůstává v plném provozu. Upozorňujeme, že  pro předškoláky s povinnou docházkou je předškolní vzdělávání ze zákona povinné a omluvit dítě je možné pouze ze závažných důvodů (nemoc).

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k docházce do MŠ v době uzavření základních škol

Informace k uzavření základní školy

Vážení rodiče,
s  účinností od 14. 10. dochází k plošnému uzavření základních škol v celé ČR. Naše škola tedy od středy 14. 10. přechází na distanční výuku. Žáci během ní budou dostávat materiály prostřednictvím e-mailů a zároveň budou probíhat on-line vyučovací hodiny.

Zúčastnit se distanční výuky je pro všechny žáky povinné. Pokud se dítě nemůže z vážných důvodů (nemoc) zúčastnit, je nutno neúčast řádně předem omluvit třídní učitelce.

Podle prvotního průzkumu jste nám všichni potvrdili, že jste vybaveni technikou, která umožňuje dětem účast na on-line výuce a využití PC, mobilních telefonů apod. .
  
Pokud došlo v tomto ohledu ke změně, je možné do pátku 16. 10. požádat prostřednictvím třídních učitelek o smluvní zapůjčení tabletů, které škola za tímto účelem pořídila.

V prvních dnech distanční výuky, tj. středa 14. 10. – pátek 16. 10. budou žáci pracovat podle zadání jednotlivých třídních učitelek (označeno v pracovních sešitech, zapsáno v notýscích, pracovní listy…).

V pondělí 19. 10. začnou on-line vyučovací hodiny, jejichž rozpis  Vám bude zaslán e-mailem.

Distanční výuka by měla skončit v pátek 23. 10. a navazují na ni podzimní prázdniny v délce 1 týdne. Žáci by se tak měli vrátit do školy v pondělí 2.11. .

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na své třídní učitelky.
Současná situace nás mrzí, ale budeme doufat, že se opravdu omezí na pouhé tři týdny, a posléze navážeme standardním prezenčním vyučováním.

Přejeme hodně zdraví.

Tým pedagogů ZŠ

 

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k uzavření základní školy

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na pátek 25.9.2020

ředitelské volno

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na pátek 25.9.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

 • Do školy děti a žáci přichází bez omezení, bez prohlášení o bezinfekčnosti
 • První školní den budou do budovy vpuštěni pouze rodiče prvního ročníku
 • Vstup rodičů do základní školy pouze v odůvodněných případech a po předchozí domluvě
 • Vstup rodičů do MŠ je povolen do šatny, kde si dítě posléze přebírá paní učitelka
 • Pro pohyb po školní budově nejsou požadovány roušky, prosíme však, aby každé dítě i žák měli v šatně či aktovce 2 roušky pro případ potřeby
 • U vstupů do MŠ i ZŠ jsou umístěné desinfekce, ve třídách a toaletách antivir. mýdla
 • Ve škole bude prováděno důsledné dodržování hygieny, pravidelné větrání, dezinfekce
 • Minimálně 1.pololetí nebudeme realizovat veřejné akce
 • Veškeré další podrobné informace a pokyny obdrží žáci od třídních učitelů
 • Všechny informace a změny budou zveřejňovány prostřednictvím webu a žákovských knížek
 • Pokud vaše dítě vykazuje příznaky infekčního onemocnění, neposílejte je do školy či školky, nemuseli by být po zjištění vpuštěni do budovy
 • Pokud je Vaše dítě alergik nebo trpí chronickým kašlem, předejte učiteli potvrzení od lékaře, že dítě nemá infekční onemocnění

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE

1.9.2020 – 4.9.2020

Datum

Prvňáčci

Druháčci

3. – 5.ročník

1.9.2020

                              8:00 – 9:00

2.9.2020

8:00 – 9:40

8:00 – 11:40

8:00 – 11:40

3.9.2020

4.9.2020

 

 

 8:00 – 11:40

 8:00 – 11:40

                 

 

 

 

Vážení rodiče,

v současné situaci se třídní schůzky s rodiči v MŠ a ZŠ konat nebudou. Veškeré informace o organizaci a vzdělávání v prvním pololetí obdržíte písemně prostřednictvím Vašich dětí a žáků.

Provoz školní družiny:
Ranní         –   7:00 –   7:40
Odpolední – 11:40 – 16:00hodin
Úplata činí 100,-Kč.

Provoz mateřské školy:
6:30 – 16:30hodin
Úplata činí 450,-Kč.

1.září 2020

7:45 – rodiče a děti přicházejí do budovy školy, do I.třídy
8:00 – slavnostní přivítání
8:15 – pohovor s rodiči prvňáčků                                                                                   
8:45 – předpokládaný konec pro všechny žáky školy
Vyučování v ZŠ bude probíhat přesně od 8:00hodin.

 1. září 2020

7:00 – 16:00 – školní družina
8:00 – začínáme, žáci si přinesou aktovky, přezůvky, svačinu, mohou na oběd
9:40 – ukončení vyučování, žáky prvního ročníku si přebírá paní       
             
vychovatelka ŠD nebo rodiče,
          
– žáci 2.- 5. ročníku končí vyučování
            
v 11:40 poté odchází na oběd a do družiny

3.a 4. září 2020

 7:00 – 16:00 – školní družina
8:00 – 1.ročník končí v 11:40
3.
– 5.ročník končí také v 11:40

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem