Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO ROK 2019/2020

Šikovné jazýčky -vede: Veronika Weinerová  (každé úterý 13:30 – 14:15), od 1.10.2019

Šikovné ručičky  – vede: Kateřina Pluháčková (liché pondělí 13:00 – 13:45), od 7.10.

Hraní bez mobilu – vede: Ivana Krubnerová (sudé pondělí 13:00 – 13:45), od 14.10.

Míčové hry – vede: Eva Uzlíková DiS. ( každý čtvrtek 16:00 – 16:45), od 3.10.