Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO ROK 2021/2022

Atletika -vede: Marcela Herclíková  (sudé pondělí 13:15 – 14:15), od 4.10.2021

Keramika  – vede: Mária Záklasníková (každé úterý 13:00 – 14:00), od 5.10.2021     
                                     (kontakt:776 114 140)

Malý čtenář – vede: Mgr.Veronika Weinerová (každý čtvrtek 13:00 – 13:45), od 7.10.