Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ ÚTVARY PRO ROK 2018/2019

Šikovné jazýčky -vede: Veronika Weinerová  (každé pondělí 13:00 – 13:45)     

Základy irského stepu  – vede: Kateřina Pluháčková (sudé úterý 13:00 – 14:00)
          (tanečky )

Dramatický kroužek – vede: Ivana Krubnerová (liché úterý 13:00 – 14:00)

Keramický kroužek – vede: Mgr.Radka Voříšková (čtvrtek 1x za 14 dní)
                         termíny: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 3.1. a 17.1.
                                          1.skupina 14:20 – 15:50
                                         2.skupina 15:50 – 17:20